DOŻYNKI GMINNE A.D. 2015

DOŻYNKI GMINNE A.D. 2015


Piękna pogoda i wspaniała atmosfera towarzyszyła dożynkom gminnym, które odbyły się w niedzielę 30 sierpnia w Śmiłowie. Na tegorocznym święcie plonów, które zorganizowali wójt gminy Kaczory, sołtys i  rada sołecka wsi Śmiłowo, bawiły się setki mieszkańców gminy oraz wielu przyjezdnych gości.

Część ludowo-obrzędową tradycyjnie poprzedziła msza św. dziękczynna w kościele  pw. św. Małgorzaty P.M. i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowie, której przewodniczył proboszcz miejscowej parafii ks. Piotr Łukaszewski. Do świątyni zostały przyniesione plony z tegorocznych zbóż – piękne okazałe wieńce, reprezentujące wszystkie dwanaście sołectw gminy Kaczory. Ich poświęcenie nastąpiło jeszcze przed rozpoczęciem nabożeństwa. Po ceremonii kościelnej  ulicami Śmiłowa  przeszedł korowód dożynkowy, który poprowadziła gminna orkiestra dęta. Dalszą część uroczystości stanowił piknik dożynkowy, który odbył się na miejscowym stadionie. Na placu dożynkowym  Teresa Strzelecka – sołtys wsi Śmiłowo dokonała oficjalnego powitania przybyłych gości.

Na długiej liście powitalnej znaleźli się: rolnicy, władze powiatu, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu pilskiego, przedstawiciele różnych instytucji przyjaznych rolnikom, proboszczowie parafii z terenu gminy Kaczory, radni gminy i powiatu, sołtysi, przedstawiciele Wielkopolskich Izb Rolniczych, kierownicy zakładów pracy,  pracownicy Urzędu Gminy i podległych  jednostek organizacyjnych, lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy placówek edukacyjnych, szefowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, obecni i byli działacze.

Głos zabrał również wójt gminy Kaczory Brunon Wolski, który podziękował rolnikom za przyniesione plony i  trud włożony w codzienną pracę. W swoim wystąpieniu  włodarz gminy podkreślił jak bardzo ważną rolę odgrywają rolnicy w gminie i jak doskonale sobie radzą, mimo niskiej bonitacji gleb i często niesprzyjających warunków pogodowych. W związku z tegoroczną suszą, obiecał  rolnikom umorzenie trzeciej raty podatku. Propozycja umorzenia podatku zostanie przedstawiona radnym na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Kaczory.

Później odbyła się prezentacja wieńców oraz starostów tegorocznych dożynek. Funkcję starościny powierzono w tym roku Katarzynie Hammling. Natomiast na starostę dożynek wybrano Mirosława Mikosza.

Głównym punktem niedzielnego święta był ceremoniał wręczenia chleba, upieczonego z tegorocznych zbóż. Oprawę muzyczną do tego ceremoniału przygotowały gminna orkiestra dęta i zespół wokalny „Sonata” z Kaczor. Wójt gminy odbierając chleb od starostów dożynek, dziękował za ten wspaniały dar i obiecał dzielić chleb sprawiedliwie wśród mieszkańców  gminy. W dzieleniu chleba wójtowi pomogli: starosta pilski Franciszek Tamas, radny powiatowy, największy rolnik i przedsiębiorca  w gminie Henryk Stokłosa oraz przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal.

Część artystyczną stanowiły prezentacje wokalne oraz taneczne przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Śmiłowie. Gościnnie wystąpił także zespół „Hot Lips” z Poznania, który wykonał utwory z lat 30-tych. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, przy akompaniamencie zespołu  „Vivo”.

Na dożynkach w Śmiłowie zapewniono wiele atrakcji niezwiązanych z obrządem dożynkowym. Było mnóstwo stoisk z bogatą ofertą handlową.  Na dzieci czekały dmuchane atrakcje, cukrowa wata i lody. Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy w Śmiłowie  ufundowały kiełbaski dla wszystkich chętnych uczestników dożynek. Zorganizowano także loterię fantową, w której każdy los był wygrany.

W przygotowanie tegorocznego święta plonów zaangażowało się bardzo dużo osób,  którym należą się serdeczne podziękowania.  Ks. proboszcz  Piotr Łukaszewski odprawił mszę św. i wygłosił okolicznościową homilię, mieszkańcy Śmiłowa udekorowali plac dożynkowy i zadbali o przyjazną atmosferę,  członkinie KGW w Śmiłwie upiekły pyszne ciasta i zaangażowały się w przygotowanie poczęstunku dla gości. Teresa Mikosz – przewodnicząca KGW w Śmiłowie bardzo starannie wykonała wieniec dożynkowy, który w tym roku reprezentował Śmiłowo i gminę Kaczory,  na dożynkach powiatowych w Osieku. Uczniowie i przedszkolacy z miejscowych placówek edukacyjnych przygotowali program artystyczny. Sołtys Teresa Strzelecka we współpracy z radą sołecką oraz radnym Dariuszem Krupą koordynowała przebieg wszystkich prac organizacyjnych. Organizację dożynek wsparli także  strażacy z okolicznych jednostek pod przewodnictwem prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Zygmunta Dorszewskiego, sportowcy z klubu „Orkan” Śmiłowo oraz liczni miejscowi sponsorzy m.in.  Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Sp. z o.o. w Śmiłowie.

tekst: Paulina Banasik
fot.: Izabela Skwirowska

 

Udostępnij ten wpis