GMINA KACZORY REALIZUJE ZADANIE PRZY MIEJSCU PAMIĘCI NARODOWEJ NA WZGÓRZACH MORZEWSKICH

GMINA KACZORY REALIZUJE ZADANIE PRZY MIEJSCU PAMIĘCI NARODOWEJ NA WZGÓRZACH MORZEWSKICH


Gmina Kaczory realizuje zadanie przy Miejscu Pamięci Narodowej na Wzgórzach Morzewskich wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-748, pn. Zabezpieczenie, udostepnienie i optymalizacja stanu MPN na Wzgórzach Morzewskich – miejsca hitlerowskiej zbrodni z 1939 r.

Zadanie w ramach programu MKiDN – Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Wysokość dofinansowania 168.000,00 zł

W ramach zadania planuje się :czyszczenie pomnika i murków, położenie nawierzchni z kostki wokół pomnika, prace przy postumencie; montaż płyt granitowych i znicza, wykonanie okładzin schodów, montaż poręczy schodowych, montaż ławek oraz wykonanie tablicy z nazwiskami u podnóża MPN.

Udostępnij ten wpis