Nadanie Praw Miejskich Kaczorom

Nadanie Praw Miejskich Kaczorom


Blisko pół roku temu świętowaliśmy w Kaczorach Nadanie Praw Miejskich naszej miejscowości. Wieś stała się miastem. To ogromny sukces dla nas wszystkich, a był możliwy dzięki wsparciu i pracy wielu osób, także mieszkańców całej gminy. Chcąc kontynuować to podniosłe wydarzenie i podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju miejscowości w sobotę 9 lipca 2022 w Kaczorach zorganizowano uroczyste obchody z okazji Nadania Praw Miejskich.

Chwilę po godzinie 16 z powodu rzęsistej ulewy przeniesiono rozpoczęcie uroczystości pod dach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach, gdzie rozpoczęła się prezentacja „kapsuły czasu”. Zawarte w niej zostały: list do mieszkańców miasta Kaczory, który zawierał obszerny opis Kaczor i gminy Kaczory, opis całej procedury nadania praw miejskich oraz prośbę do przyszłych pokoleń by podobnie jak my dbali o naszą miejscowość i dalej ją rozwijali; pamiątkowa statuetka, album ze zdjęciami oraz ze spacerem po naszej gminie, pamiątki promocyjne z Urzędu Miasta i Gminy Kaczory, tegoroczny kalendarz, wniosek do premiera RP o przyznanie praw miejskich oraz artykuły związane z wydarzeniami z Nadania Praw Miejskich miejscowości Kaczory. Na wieku kapsuły umieszczone zostały informacje o dacie zamknięcia i otwarcia kapsuły, która nakazuje otwarcie jej za minimum sto lat. Mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście mogli złożyć podpisy na liście dla potomnych. Następnie „kapsuła czasu” została zamknięta i zakopana pod Bramą Miejską. Symbolicznego zabetonowania dokonał Brunon Wolski – Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory, Jarosław Maciejewski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Marcin Porzucek – Poseł na Sejm RP, Radni Rady Miasta i Gminy Kaczory oraz mieszkańcy.

Po uroczystym zakopaniu „kapsuły czasu” przy akompaniamencie Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej w Kaczorach zaproszeni goście na czele z włodarzem Miasta i Gminy Kaczory udali się na stadion LZS, na którym to kontynuowana była dalsza część uroczystości. Na stadionie gości przywitała Paulina Banasik – Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Kaczory, która przypomniała wydarzenia z początku roku: 31 grudnia 2021 roku obchodziliśmy bardzo radośnie nadanie praw miejskich miejscowości Kaczory. Radowaliśmy się z momentu przekazania kluczy pierwszemu burmistrzowi miasta i gminy. Dokonaliśmy uroczystego otwarcia bramy miejskiej, która jest symbolem Kaczor (…) Dzisiaj zaprosiliśmy Państwa ponownie z tego samego powodu, bo uznaliśmy, że nominacja Kaczor do rangi miasta jest na tyle ważnym i nietuzinkowym wydarzeniem, że warto je świętować podwójnie.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Pan Jarosław Maciejewski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który w imieniu swoim jak i Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Krzysztofa Grabowskiego pogratulował osiągnięcia statutu gminy miejsko-wiejskiej. Zarówno ja jak i pan marszałek Grabowski doceniamy wasz trud i wasze zobowiązania wobec przyszłych pokoleń, które w przyszłości czytając zawartość kapsuły, podejmą ich kontynuację.  Głos zabrał również Pan Marcin Porzucek – Poseł na Sejm RP: Kaczory udowodniły, że rozwijają się lepiej niż często większe miejscowości i nikt jak wy nie zasługuje na ten honor, by być miastem, a jednocześnie w żadnym momencie nie utraciliście statusu urokliwej miejscowości, gdzie życie toczy się trochę spokojniej, trochę luźniej. Pan Poseł złożył życzenia wszystkiego dobrego na najbliższe dni, miesiące, a także lata. Wyraził nadzieję na dalszy rozwój miejscowości.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory – Pan Brunon Wolski, który podziękował wszystkim za obecność. Jesteśmy już pół roku miastem, ale nie możemy spocząć na laurach. To wydarzenie było naprawdę ważne w historii naszej miejscowości, w historii naszej gminy. Staramy się robić wszystko, aby utrwalić je wśród naszej społeczności, aby te wydarzenia zapamiętano. Burmistrz przypomniał jak ważne wydarzenie odbyło się przeszło pół roku temu oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Kaczory stały się miastem, a co za tym idzie, przyczynili się do rozwoju miejscowości. Wszyscy pracowali, jako mieszkańcy, ale są też tacy, którzy jeszcze bardziej wyróżnili się na przestrzeni wielu lat. Dlatego dziś chcemy im podziękować i dać na pamiątkę statuetkę z okazji nadania praw miejskich. Burmistrz wspomniał również o osobach, których niestety już wśród nas nie ma, a którzy również przyczynili się do rozwoju naszej gminy. Takich osób było bardzo dużo. Każda z miejscowości miała wśród swoich mieszkańców prawdziwie zasłużonych, których należy zachować w pamięci jak najdłużej.

Uroczystego wręczenia statuetek dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory – Brunon Wolski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kaczory – Stefan Kowal oraz Poseł na Sejm RP – Marcin Porzucek. Statuetkę „Zasłużony dla rozwoju Miasta i Gminy Kaczory” otrzymali:

Radni Rady Miasta i Gminy Kaczory:

Dariusz Krupa, Ryszard Grzelak, Henryk Kalka, Jan Kieruj, Stefan Kowal, Damian Nowak, Katarzyna Rajek, Józef Ligenza, Kazimierz Załachowski, Grzegorz Puchała, Henryk Witt, Janusz Michaelis, Andrzej Rybiński, Mirosława i Stanisław Mizerkiewiczowie, Mariusz Kończak

 

Sołtysi:

Zofia Kościelska, Jan Robakowski, Karolina Wajer, Zenon Kin, Natalia i Łukasz Maśnicowie, Patryk Siekiera, Teresa Strzelecka, Dorota Hutek, Maciej Bartosz

 

Księża:

Ks. Franciszek Śliwiński, Ks. Andrzej Czerwiński, Ks. Piotr Łukaszewski, Ks. Maciej Czerwiński, Ks. Dziekan Andrzej Skwarczek

 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Kaczory:

Marek Ksycki, Marzenna Malińska, Elżbieta Kowalska, Ryszard Leżanka, Stanisław Ziembikiewicz, Teresa Mikosz, Anna i Henryk Stokłosowie, Dorota Kończak, Jadwiga Ewald, Bogdan Pszczółka, Zdzisław Cysarz, Krystyna Żołędziewska, Jan Schott, Grażyna Piechel-Koschany, Leon Szewczyk, Violetta Misiora, Bożena Jaworska, Elżbieta Kozak, Zygmunt Dorszewski, Stanisław Gruntkowski, Tomasz Łapacz, Maria Bąkowska, Danuta Marciniak, Jan Marciniak, Andrzej Gryczka, Maria i Edward Matkowscy, Edmund Przewoźniak, Łucjan Kończak, Franciszek Kozera, Anna Martenka, Michał Zabel, Tadeusz Stępniewski, Ryszard Golla, Marek Martenka, Anita Romańczak, Andrzej Zabel, Arkadiusz Kończak, Mariola Zielińska, Mirosław Kopertowicz, Halina Senska, Ireneusz Nitka, Tadeusz Piotrowski, Leszek Oleszczyk, Kazimierz Pluciak, Małgorzata Śliwińska, Gizela Durecka, Wiesława Kończak, Mieczysław Bilejczyk, Grażyna Miler, Halina Markiewicz, Wanda Sądej, Wojciech Gapiński, Wiesława Krotoszyńska, Jolanta Szarek, Florian Kledzik, Eugeniusz Lach, Marek Biedroń, Mieczysław Chudy, Sylwester Skąpski, Rajmund Maślanka, Aleksandra i Marek Zenelowie, Ewa i Waldemar Woźniakowie, Dariusz Chodanienok, Eugeniusz Kornaga, Eugeniusz Nowak, Andrzej Kuchta, Tomasz Michnowicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory, Johannes Krabbe, Jarosław Kopertowicz, Stanisław Cierzniak, Marek Wolski, Henryk Chodanienok, Cecylia Kaja, Bożena Grabarska, Jerzy Skwirowski, Edwin Kryger, Krystyna Adamczyk, Jadwiga i Marian Wojniccy, Maria Stodolska, Katarzyna Sawczak, Iwona Świątkowska, Agnieszka Kopydłowska, Zdzisława Kępczyńska, Katarzyna Figiel, Andrzej Kozera, Hanna Sadowska, Agnieszka Grabarska, Józef Kowalski, Joanna Mizerkiewicz-Dreze, Irena Radka, Paulina Banasik, Danuta Boniowska, Aleksandra Oleszczyk, Jolanta Pszczółka, Karina Jaśniak, Maria Januszak

 

Osoby z poza Gminy Kaczory:

Marek Mirski, Andrzej Wolski, Bolesław Śliwiński, Mirosław Borsukiewicz Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu w Pile

O tej uroczystości pamiętali również zaproszeni goście, którzy mimo tego, że nie mogli dotrzeć osobiście, przesłali listy gratulacyjne. Burmistrz podczas swojego wystąpienia wspomniał o tym, że pozdrowienia przesłali Pan Grzegorz Piechowiak – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pan Krzysztof Paszyk – Poseł na Sejm RP oraz Wojewoda Wielkopolski – Michał Zieliński, którego list został odczytany podczas uroczystości.

Oficjalną część wieczoru zakończyły występy Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Romualda Wizy oraz wokalnego zespołu Sonata pod kierownictwem Jana Margowskiego.

Następnym punktem imprezy był występ bohatera programu The Voice of Poland Kasjana wraz z zespołem, po którym przyszła kolej na gwiazdę wieczoru, czyli występ zespołu Golec uOrkiestra! Ten cieszący się popularnością zespół przyciągnął na stadion w Kaczorach kilkutysięczną publiczność, która spragniona dobrej zabawy bawiła się do północy przy występach Beaty Spychalskiej i zespołu San Marco.

     Fot. Piotr Grzesiuk

 

 

Udostępnij ten wpis