„NASZA GMINA – MÓJ DOM” – VIII EDYCJA

„NASZA GMINA – MÓJ DOM” – VIII EDYCJA


W roku 2013 po raz ósmy ogłosiliśmy konkurs pod hasłem „Nasza Gmina – Mój Dom”, któremu patronuje Wójt Gminy Kaczory. Adresowany  do wszystkich twórców amatorów bez względu na wiek, którzy piszą, malują, fotografują. Najczęściej tworzą „do szuflady”, tylko nieliczni decydują się pokazać innym i podzielić się wytworem własnej duszy i umysłu. Wdzięczni jesteśmy za ich otwartość i sposób wyrażania swojej artystycznej pasji.
W VIII Gminnym Konkursie Fotograficznym komisja artystyczna po zapoznaniu się z ponad 40 pracami fotograficznymi postanowiła wyróżnić:

w II kategorii wiekowej – od 13 do 18 lat:

I miejsce Klaudia Jaruga – ucz. kl. III D Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach – za pracę „ Osiedle Przylesie”,

II miejsce – Weronika Jurek – ucz. kl. III D Gimnazjum – „Droga w Zelgniewie”,

III miejsce – Sylwia Piochacz – ucz. kl. III Gimnazjum– „Jezioro Kopcze”

w III kategorii wiekowej – powyżej 18 lat:

I miejsce – Antoni Kozłowski – „Droga śmiertna”,

II miejsce – Oliwia Warzyńska

III miejsce – Hieronim Kubik – „ Jesienią w parku”.

Autorów prac wyróżniono za traktowanie pejzażu jako pewnej struktury materii i budowanie obrazów fotograficznych.

W Gminnym Konkursie Literackim komisja artystyczna po zapoznaniu z ponad 50 utworami postanowiła wyróżnić:

Bogusławę Jagodzińską – za liryczno – nostalgiczny wiersz „ Dąb”

Aleksandrę Pieścikowską – ucz. kl. II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach – za wyobraźnię i polot w opowiadaniu „ Figlarnooka  Fifi ”,

Marka Giersa – ucz. kl. I Gimnazjum – za fantazję w opowiadaniu detektywistycznym „Eliksir vitae”,

Klaudię Bogusławską – ucz. Szkoły Podstawowej w Dziembowie – za własny zakątek świata uchwycony w opowiadaniu „Mijam wiele…”

W Gminnym Konkursie Plastycznym komisja artystyczna po zapoznaniu się z  ponad 50 pracami nagrodziła:

w I kategorii wiekowej – od  7 do 12 lat:

I miejsce – Zuzanna Pszczółka – ucz. kl. V  SP Śmiłowo za odwagę ujęcia kontrastu,

II miejsce – Sebastian Witt – ucz. kl. III SP Dziembowo – za szczerość wypowiedzi,

II miejsce – Sandra Szymańska –ucz. kl. VI SP Dziembowo – za szczerość wypowiedzi,

III miejsce – Weronika Popowska – ucz. kl. V SP w Morzewie – za śmiałą próbę oddania realnych miejsc w napotykanym codziennie obrazie.

Wyróżnienie:

Krzysztofa Radka – ucz. kl. III SP Kaczory – za śmiałość dużego formatu oraz Helena Karolczak –ucz. kl. V SP Śmiłowo za syntetyczne i jednocześnie impresyjne podejście do tematu

w II kategorii wiekowej – od 13 do 18 lat:

I miejsce – Monika Kowalska – ucz. kl. III A Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach za metaforyczną kompozycję

w III kategorii wiekowej:

Piotr Borowski,  Krzysztof Wojtczak, Szymon Węgielski za interesujące wykorzystanie colage w swoich pracach oraz Jola Pawłowska, Łukasz Garniec, Tomasz Szymański za realizm w podejściu do tematu realizowanego w malarstwie.

Prace, które wpłynęły są potwierdzeniem na to, że Nasza Gmina nie jest białą plamą na bogatej mapie kultury polskiej. Kaczory, nasza „Mała Ojczyzna” zaznaczona została twórczą wizją poprzez różnorodność środków i sposobów wypowiadania siebie. W żywym kontakcie ze sztuką artyści tworzą, ubarwiają naszą codzienność i dzięki swojej twórczej pasji wzbogacają siebie i nasz region.  Konkursy wzbudziły tak w twórcach jak i oglądających pozytywne emocje, które dają nam szansę mocniej zaistnieć tu i teraz.
Uroczyste wręczenie nagród przez Wójta Gminy Kaczory P. Brunona Wolskiego odbyło się 20 maja 2014r. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.
Uroczystość stała się wyjątkowa z okazji wydania po VII edycjach konkursu „Nasza Gmina-Mój Dom” książki pt. ”Modlitwa kamiennych schodków”. Na okładce znalazła się praca plastyczna pani Katarzyny Gałeckiej. Tytuł książki został zaczerpnięty z wiersza pani Danuty Wachowiak. W książce wykorzystane zostały prace i utwory wyróżnione w latach 2006-2013.
Jest niezwykła, pisana wrażliwością naszych twórców, ukazująca bogactwo słowa i obrazu. I dzięki nim jest po prostu piękna.

tekst: Krystyna Adamczyk
fot.: Izabela Skwirowska

Udostępnij ten wpis