„NASZA GMINA – MÓJ DOM”

„NASZA GMINA – MÓJ DOM”


W roku 2012 po raz siódmy ogłosiliśmy konkurs pod hasłem „Nasza Gmina – Mój Dom” , któremu patronuje Wójt Gminy Kaczory. Adresowany  do wszystkich twórców amatorów bez względu na wiek, którzy piszą, malują, fotografują. Najczęściej tworzą „do szuflady”, tylko nieliczni decydują się pokazać innym i podzielić się wytworem własnej duszy i umysłu. Wdzięczni jesteśmy za ich otwartość i sposób wyrażania swojej artystycznej pasji.

W konkursie literackim:

I miejsce otrzymała – Jolanta Kryger – autorka wierszy „odwagi! ja jestem”, „czas zimowy”, „ (nie dziwię się ciszy…), „często chwytam w pośpiechu dnia…” – za poetycki ogląd świata, liryczny nastrój i głębię przesłania,

II miejsce – Danuta Wachowiak – autorka wierszy : „Noc”, „Modlitwa”, :Rozmyślania eschatologiczne” – za pogłębioną i obrazową refleksję o człowieku i świecie,

III miejsce – Magdalena Konieczna – ucz. kl. I A Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach, autorka wiersza „Zwycięstwo” – za poetykę codzienności, podnosząc ją do rangi przeżyć nadzwyczajnych,

WYRÓŻNIENIA:

I – Daria Maślanka – ucz. Kl II C Gimnazjum, autorka wiersza „ To co kocham” – za wrażliwość poetycką i czułość w nieczułości świata,

II – Daniel Kin – ucz. kl. II C Gimnazjum, autor wiersza „To co kocham” za urzekający opis swojej rodziny i prostotę słów.

W konkursie fotograficznym:

W I kategorii wiekowej – od 7 do 12 lat:
I miejsce – Weronika Kozłowska – ucz. kl. VI SP Morzewo – za interesującą próbę pokazania swojej miejscowości i zatrzymanie w kadrze chwili.

W II kategorii wiekowej – od 13 do 18 lat:
I miejsce Martyna Wachowiak – za prace czarno-białe – za próbę interpretowania rzeczywistości na obraz fotografii,

II miejsce – Marcelina Andrzejczak – ucz. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach – za pracę „ Z sosnowego boru”- za próbę analizy fotograficznej pejzażu.

W III kategorii wiekowej – powyżej 18 lat:
I miejsce – Antoni Kozłowski – za metaforę w fotografii,

II miejsce – Hieronim Kubik – za poszukiwanie miejsc z liryczną aurą.

W konkursie plastycznym:

W I kategorii wiekowej – od 7 do 12 lat:
I miejsce – Krzysztofa Radka z Byszewic– za wnikliwe podpatrywanie natury i śmiałe obrazowanie pracy plastycznej, za rozmach malarski,

II miejsce – Weronika Popowska – ucz. kl. IV SP Morzewo za bardzo syntetyczne podejście do tematu i śmiałe operowanie kolorem,

III miejsce – Karina Seyda ucz. kl. V SP Dziembowo i  Sebastian Witt – ucz. kl. II SP Dziembowo za różnorodność w operowaniu technikami,

Wyróżnienie:
Dominika Giers – ucz. kl. III SP Rzadkowo oraz Liliana Czarnecka – ucz. kl. V SP Kaczory za wnikliwe, odważne i subiektywne portrety rodzinne.

W II kategorii wiekowej – od 13 do 18 lat:
I miejsce – Karolina Sioda – ucz. kl. III D Gimnazjum – za metaforę malarską, śmiałe operowanie kolorem,

II miejsce – Małgorzata Galant – ucz. kl. III B Gimnazjum – za syntetyczne, plakatowe podejście do tematu,

III miejsce – Katarzyna Kusz – ucz. kl. II B Gimnazjum – za plakatowe podejście do tematu.

W III kategorii wiekowej:
I miejsce – Katarzyna Gałecka – za interesujące podejście do pejzażu,

Wyróżnienie specjalne   za wnikliwą obserwację najbliższego świata dla grupy uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie:

Seweryn Ogórkiewicz,
Tomasz Szymański,
Krzysztof Wojtczak,
Szymon Węgielski.

Wszystkim uczestnikom VII Konkursu „Nasza Gmina – Mój Dom”:

Klaudii Woltmann, Paulinie Wieczorek, Lilianie Czarneckiej, Zofii Plata, Marcie Gruszczyńskiej, Agnieszce Maciejewskiej, Weronice Ciecieląg, Joannie Michałek, Radosławowi Łopińskiemu, Magdalenie Pioch, Ani Grochowskiej, Julii Piotrowskiej, Dominice Rogowskiej, Dawidowi Witt, Wojciechowi Dębowczykowi, Kamili Czyż, Aleksandrze Kroll,  Weronice Łuczak, Ilonie Rozmarynowicz, Emilii Musiał, Karolinie Piochacz, Izabeli Golla, Żanecie Kaczmarek, Agnieszce Bogusławskiej, Agacie Łapaczyńskiej, Agnieszce Jurek, Dorocie Golla, Angelice Kledzik, Klaudii Jaworskiej, Wiktorii Kończak, Dorocie Obrowskiej, Natalii Rogackiej, Klaudii Bogusławskiej, Iwonie Wendt, Weronice Skowrońskiej, Wiktorii Pareckiej, Julii Lach, Klaudii Spychała, Wiktorii Falkowskiej, Joannie Barteczka,  Julii Zabel, Kacprowi Gruszczyńskiemu, Sebastianowi Witt, Katarzynie Toporowskiej, Martynie Jaśniak, Dagmarze Młynarek, Wiktorii Jaworskiej, Jakubowi Kołutkiewicz, Sandrze Szymańskiej, Katarzynie Radka i Dawidowi Kołutkiewiczowi
serdecznie dziękujemy za udział.

Prace, które wpłynęły są potwierdzeniem na to ,że Nasza Gmina nie jest białą plamą na bogatej mapie kultury polskiej. Kaczory , nasza „Mała Ojczyzna” zaznaczona została twórczą wizją poprzez różnorodność środków i sposobów wypowiadania siebie. W żywym kontakcie ze sztuką artyści tworzą, ubarwiają naszą codzienność i dzięki swojej twórczej pasji wzbogacają siebie i nasz region.  Konkursy wzbudziły tak w twórcach jak i oglądających pozytywne emocje, które dają nam szansę mocniej zaistnieć tu i teraz.

Uroczyste wręczenie nagród przez Wójta Gminy Kaczory P. Brunona Wolskiego odbyło się w świątecznej scenerii 10 stycznia 2013r. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

tekst: Krystyna Adamczyk
fot.: Izabela Skwirowska

 

Udostępnij ten wpis