PODSUMOWANIE ROKU 2013

PODSUMOWANIE ROKU 2013


Uroczysty charakter i piękną  muzyczną oprawę  miało noworoczne spotkanie, które odbyło się w piątek 10 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.  W szerokim gronie spotkali się na nim obecni i byli lokalni działacze, by wspólnie  podsumować pracę w minionym 2013 roku. Zaproszenie wójta gminy Kaczory przyjęli: sołtysi, radni, prezesi klubów sportowych, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, duchowni miejscowych parafii, dyrektorzy placówek edukacyjnych, lokalni przedsiębiorcy, kierownicy jednostek, pracownicy samorządowi, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście m.in. starosta Mirosław Mantaj, komendant powiatowej Policji w Pile Beata Różniak – Krzeszewska, komendant powiatowy PSP w Pile Rafał Mrowiński.
Podczas spotkania tradycyjnie wójt Brunon Wolski i przewodniczący Stefan Kowal podziękowali wszystkim osobm najaktywniejszym za pracę na rzecz gminy i jej mieszkańców. Wójt podkreślił, że to właśnie dzięki lokalnym dynamicznym działaczom gmina Kaczory jest na dobrym poziomie gospodarczym i w niczym nie odbiega od innych gmin w Wielkopolsce. Do was wszystkich tu zebranych kieruję słowa uznania i podziękowania, bo każdy z Was miał udział w tworzeniu naszej dzisiejszej rzeczywistości. Wójt podkreślił mnogość inwestycji, które udało się przeprowadzić i sfinalizować w roku 2013.
W sposób szczególny wyróżniono  trzynaście osób. Za wkład pracy wniesiony przy realizacji inwestycji i przygotowanie miejscowości do ubiegłorocznych dożynek gminnych okazjonalny  list z podziękowaniami otrzymał Zenon Kin, sołtys wsi Morzewo. W gronie wyróżnionych osób znaleźli  się również Magdalena Kozera i Marek Kończak, którym władze oficjalnie podziękowały za wzorowe pełnienie funkcji starostów, podczas dożynek gminnych, które odbyły się w Morzewie  w 2013 r. W następnej kolejności podziękowania za pobudzanie aktywności wśród pań oraz uświetnienie obchodów święta rolników otrzymała Aleksandra Bogusławska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Morzewie oraz Halina Senska przewodnicząca KGW z Rzadkowa za długoletnią pracę przewodniczącej ( ponad 38 lat) oraz za zorganizowanie obchodów Jubileuszu 50 – lecia Koła. Okazjonalne kwiaty i list z gratulacjami trafił także  do rąk dyrektora placówki oświatowej – Teresy Strzelackiej za wzorowe prowadzenie Szkoły Podstawowej w Śmiłowie i osiągnięcie przez tą placówkę najlepszych wyników nauczania w roku szkolnym 2012/2013. Władze gminy doceniły także Panią sołtys wsi Brodna Zofię Kościelską za zaangażowanie i za sumienne wypełnianie swoich obowiązków oraz prezesów klubów LZS „Noteć” Dziembowo Tomasza Łapacza i „Zjednoczeni” Kaczory Mariolę Wysocką, którzy wzorowo organizują życie sportowe w gminie Kaczory. List i kwiaty trafiły do prezesa Krzysztofa Burzy i naczelnika Grzegorza Puchały Jednostki  OSP w Zelgniewie za wkład pracy w rozwój jednostek OSP. Serdeczne podziękowania za wkład pracy wniesiony w tworzeniu przyjaznego wizerunku administracji gminnej otrzymała Pani Gizela Durecka sekretarz gminy Kaczory. Gratulacje otrzymali również Państwo Aleksandra i Marek Zenelowie za osiągane sukcesy przez firmę „Almar” z Kaczor, którą prowadzą od wielu lat.
W drugiej części spotkania zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu Chóru „Głos Przemienienia” z Morzewa, który przedstawił piękne kolędy i pastorałki. Na zakończenie przysłowiową „wisienką na torcie” był występ gwiazdy wieczoru Andrzeja Sikorowskiego & Mai Sikorowskiej. Uroczystość minęła w przyjaznej i miłej atmosferze, a uśmiech gościł na twarzy wszystkich zebranych.

tekst: Monika Baszczyn
fot.: Izabela Skwirowska

Udostępnij ten wpis