PODSUMOWANIE ROKU 2014

PODSUMOWANIE ROKU 2014


Uroczysty charakter i piękną  muzyczną oprawę  miało noworoczne spotkanie, które odbyło się w piątek 16 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.  W szerokim gronie spotkali się na nim obecni i byli lokalni działacze, by wspólnie  podsumować pracę w minionym 2014 roku. Zaproszenie wójta gminy Kaczory przyjęli: sołtysi, radni, prezesi klubów sportowych, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, duchowni miejscowych parafii, dyrektorzy placówek edukacyjnych, lokalni przedsiębiorcy, kierownicy jednostek, pracownicy samorządowi, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście m.in. dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile Danuta Kmieciak, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pile Elżbieta Kliber,  starosta pilski Fanciszek Tamas, komendant powiatowy PSP w Pile Rafał Mrowiński, kierownik Rejonu Gazowniczego w Pile Mirosław Borsukiewicz oraz przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Pile Wiesław Łoś.

Podsumowując pracę w minionym roku, wójt gminy Brunon Wolski podkreślił, że rok 2014 był kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich, a także  zwieńczeniem pewnego etapu realizacji zadań. Na realizację tych zadań składa się praca i zaangażowanie wielu osób pracujących lub współpracujących obecnie i przed laty dla dobra mieszkańców gminy. Jak zaznaczył włodarz gminy, dzięki tym ludziom stan posiadania  gminy Kaczory jest na najwyższym poziomie. Dlatego wójt nie szczędził słów podziękowań pod adresem wszystkich zaproszonych na spotkanie, bo wszyscy na nim obecni mają wiele zasług dla gminy.

Jak co roku włodarz gminy wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Kowalem wyróżnili w sposób szczególny kilka osób. Za wzorową organizację ubiegłorocznych dożynek gminnych, okazaną gościnność i troskę o dobrą atmosferę podczas całej uroczystości okazjonalne listy z podziękowaniami otrzymali: sołtys wsi Zelgniewo, Bogdan Pszczółka, starostowie dożynek – Małgorzata Wład, Grzegorz Puchała oraz przewodnicząca KGW w Zelgniewie, Grażyna Piechel-Koschany. Władze gminy  doceniły także wieloletniego strażaka  Eugeniusza Lacha, który otrzymał podziękowania za całokształt pracy wniesiony na rzecz jednostki OSP w Kaczorach. W gronie wyróżnionych na forum znalazł się również Stefan Ryczek, prezes klubu sportowego w Zelgniewie, który zasłużył się nie tylko za działalność sportową, ale również za aktywny udział i osobiste zaangażowanie w organizację spotkań integracyjnych i uroczystości okolicznościowych dla mieszkańców Zelgniewa.

Pracę w 2015 r. wójt gminy Brunon Wolski zainaugurował wymieniając inwestycje, które będą realizowane w bieżącej kadencji. Wśród priorytetowych zadań znalazły się: modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach, modernizacja dróg gminnych oraz  budowa nowych dróg łączących m.in. miejscowości Rzadkowo – Morzewo, Dziembowo-Kaczory.

W drugiej części spotkania zebrani mieli okazję wysłuchać recitalu Andrzeja Rybińskiego oraz koncertu gminnej orkiestry dętej pod batutą Zdzisława Nawrota. Niespodzianką dla zaproszonych był także występ laureatów Gminnego Festiwalu Piosenki, który okazał się doskonałą promocją gminy.  Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały: Martyna Barteczka ze Śmiłowa, Julia Szymańska z Równopola, Dominika Rzelek z Rzadkowa, Sandra Szymańska z Dziembowa oraz Zofia Boruta z Morzewa.

Piątkowa uroczystość minęła w przyjaznej i sympatycznej atmosferze.

tekst/fot.: Paulina Banasik

Udostępnij ten wpis