PODSUMOWANIE ROKU 2015

PODSUMOWANIE ROKU 2015


Tradycji stało się zadość. W sobotę, 16 stycznia obecni i byli lokalni działacze z terenu gminy Kaczory zebrali się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach, by podsumować pracę w minionym 2015 roku. Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter, bo połączone było z obchodami XV-lecia działalności zespołu wokalnego „Sonata”.

Zaproszenie wójta gminy Kaczory jak co roku przyjęli: sołtysi, radni, prezesi klubów sportowych, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, proboszczowie miejscowych parafii, dyrektorzy placówek oświatowych, lokalni przedsiębiorcy, strażacy, kierownicy zakładów pracy, pracownicy samorządowi oraz zaproszeni goście m.in. kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pile Elżbieta Kliber, starosta pilski Fanciszek Tamas, kierownik Rejonu Gazowniczego w Pile Mirosław Borsukiewicz, dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Pile Adam Rogoziecki.

Podczas spotkania wójt gminy Brunon Wolski dziękował za wkład pracy wniesiony w rozwój gminy oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności. Swoje podziękowania skierował pod adresem obecnych działaczy  oraz  tym, którzy działali dla dobra gminy w przeszłości. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to właśnie dzięki pracy wielu pokoleń w gminie Kaczory nie ma marazmu, a warunki bytowe miejscowej społeczności w niczym nie odbiegają od tych w mieście. Wójt Brunon Wolski przedstawił, także plany inwestycyjne na najbliższy rok. Priorytetowymi inwestycjami będą rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków  oraz  Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.

Jak co roku włodarz gminy wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Kowalem wyróżnili w sposób szczególny kilka osób.

Za wzorową organizację ubiegłorocznych dożynek gminnych, okazaną gościnność i troskę o dobrą atmosferę podczas całej uroczystości okazjonalne listy z podziękowaniami otrzymali: sołtys wsi Śmiłowo Teresa Strzelecka, starostowie dożynek – Katarzyna Hammling i Mirosław Mikosz oraz przewodnicząca KGW w Śmiłowie Teresa Mikosz. Kolejne listy z podziękowaniami trafiły do rąk radnego gminy Kazimierza Załachowskiego (za pomoc przy organizacji uroczystości gminnych oraz działania na rzecz poprawy warunków bytowych lokalnej społeczności) oraz prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Zygmunta Dorszewskiego (za pomoc przy organizacji dożynek i innych uroczystości w zakresie bezpieczeństwa). W gronie wyróżnionych znalazła się również Małgorzata Śliwińska, której dziękowano za inicjatywę zorganizowania biegów ulicznych w Równopolu oraz coroczny wkład pracy wniesiony w organizację tych zawodów. Podziękowania złożono także właścicielowi Farmutil HS Holding S.A Henrykowi Stokłosie za ufundowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników dożynek gminnych w Śmiłowie. Marianowi Ksyckiemu, Mirosławowi Kopertowiczowi, Leonowi Kozerze gratulowano wpisu do księgi zasłużonych seniorów północnej Wielkopolski, a dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziembowie Elżbiecie Kozak najlepszych wyników na egzaminie szóstoklasisty.

W związku z jubileuszem XV-lecia działalności pamiątkowe statuetki oraz jubileuszowe upominki wręczono członkiniom oraz kierownikowi zespołu „Sonata”.  Dyplom uznania za osiągnięcia na ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach chórów otrzymał także chór parafialny „Głos Przemienienia” z Morzewa.

W drugiej części spotkania zaproszeni goście mieli także okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu zespołu wokalnego „Sonata” oraz gminnej orkiestry dętej w Kaczorach. Na scenie wystąpił także chór „Głos Przemienienia” z Morzewa, a na zakończenie przysłowiową „wisienką na torcie” był recital satyryczny w wykonaniu Krzysztofa Daukszewicza. Sobotnia uroczystość minęła w przyjaznej i sympatycznej atmosferze.

tekst/fot.: Paulina Banasik

Udostępnij ten wpis