ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE „NASZA GMINA – MÓJ DOM”

ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE „NASZA GMINA – MÓJ DOM”


16 grudnia w sali GOK spotkali się laureaci VI Gminnego Konkursu Plastycznego, Literackiego, Fotograficznego „Nasza Gmina – Mój Dom”. Nagrody i dyplomy wręczał wyróżnionym wójt gminy Brunon Wolski, który od samego początku patronuje temu konkursowi. Oto ostateczny protokół jury:

 

Protokół

z posiedzenia jury Konkursu Literackiego

„ Nasza Gmina – Mój Dom”

 

Jury w składzie:
–        Zuzanna Przeworska – przewodnicząca komisji, poetka, dziennikarka, założycielka Fundacji Literackiej
im.  Agnieszki Bartol,
–        Krystyna Adamczyk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach,
–        Honorata Pilarz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach
po zapoznaniu się z 60 pracami nadesłanymi na konkurs literacki postanowiło nagrodzić:

Kategoria I – autorzy w wieku od 7 do 12 lat:
Trzy wyróżnienia
–        Weronika Szymańska z Równopola za wiersz „Pośród wszystkiego”
–        Krzysztof Kościański ze Śmiłowa za opowiadanie w „Rycerskiej szkole”
–        Wiktoria Witt za wierszowany utwór „Moja wieś”.

Kategoria II – autorzy w wieku  od 13 do 18 lat:
I nagroda – Dominika Rogowska z Kaczor za zbiór refleksyjnych wierszy, w     szczególności za wiersze „Życie”, „Gwiazdy”, „Wizja na przyszłość” i „Morze”
Zbyszko Adamczyk – za wrażliwość w poetyckich piosenkach

II nagroda – ex aequo:
Sandra Pawłowska – za literacką wyobraźnię w „Legendzie o miejscowości Kaczory”
Aleksandra Patynowska – za baśniową wyobraźnię w legendzie o Kaczorach.

III nagroda – Radosław Łopiński – za rymowany opis Dziembowa w utworze „Moja    wieś”

Wyróżnienie – Sylwia Kowalska za wiersz pt. „Dziembowo”.

Kategoria III – autorzy w wieku powyżej 18 lat:
I nagroda – Danuta Wachowiak – za refleksyjny, zanurzony w poezji ogląd świata w    wierszach „Listopad” i „Dom”
II nagroda – Jolanta Kryger – za lirykę poetyckiej wypowiedzi w wierszach „…dzisiaj znowu”, „…wiersze ci niosę”, „fale były coraz”.

 

Protokół

z posiedzenia jury Konkursu Fotograficznego

„Nasza Gmina – Mój Dom”

 

Jury w składzie:
–        Wojciech Beszterda – przewodniczący, artysta fotografik,
–        Zuzanna Przeworska – poetka, dziennikarka,
–        Izabela Skwirowska – instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach
po zapoznaniu z pracami nadesłanymi na konkurs fotograficzny postanowiło nagrodzić:

Kategoria I – do lat 18
I MIEJSCE – Marta Kępczyńska – kl. III D Gimnazjum – za wnikliwe podpatrywanie natury i ciekawe fotograficzne realizowanie tematu
WYRÓŻNIENIE – Kacper Ratka z Kaczor – za próbę zobrazowania ruchu w obrazie fotograficznym.
– Weronika Kozłowska –kl. V SP Morzewo  „Droga nad łąkami” – za śmiałe operowanie symbolem.

Kategoria II – powyżej 18 lat
I MIEJSCE – Hieronim Kubik z Kaczor – za nastrój i klimat zawarty w zdjęciach pejzażowych
II MIEJSCE – Antoni Kozłowski z Krzewiny – za wykorzystywanie symboliki w fotografii.

 

Protokół

z posiedzenia jury Konkursu Plastycznego

„Nasza Gmina – Mój Dom”

 

Jury w składzie:
–        Wojciech Beszterda – przewodniczący, artysta, fotografik,
–        Zuzanna Przeworska – poetka, dziennikarka,
–        Krystyna Adamczyk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach,
postanowiło nagrodzić:

I kategoria wiekowa – autorzy w wieku od 7 do 12 lat:
I nagroda – Szymon Wojciechowski – SP Dziembowo – 12 lat – za budowanie narracji tematycznej zawartej w obrazku i śmiałe operowanie barwą
WYRÓŻNIENIE – Klaudia Bogusławska – kl. IV SP Dziembowo
– Patryk Teda – kl. II SP Dziembowo

II kategoria wiekowa – autorzy  w wieku od 13 do 18 lat:
I nagroda – Roksana Wład – kl. III C Gimnazjum – za wartości malarskie w pracy i budowanie przestrzeni malarskiej oraz śmiałe operowanie kolorem
WYRÓŻNIENIE: – Katarzyna Myszka – lat 16, z Zelgniewa
–  Krzysztof Bilejczyk – lat 16, z Kaczor.

WYRÓŻNIENIE – dla  uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie w składzie:
–        Ewelina Ryczek
–        Monika Kinalska
–        Seweryn Ogórkiwicz
–        Krzysztof Wojtczak
za precyzyjne, artystyczne wykonanie prac plastycznych i olbrzymi wkład pracy w ostateczną formę dzieła.

fot.: Izabela Skwirowska

 

Udostępnij ten wpis