SPOTKANIE NOWOROCZNE

SPOTKANIE NOWOROCZNE


W piątek, 8 lutego  wójt gminy Kaczory Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal zaprosili obecnych i byłych działaczy z terenu gminy Kaczory do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach na tradycyjne spotkanie noworoczne. Wspólne spotkanie było jak co roku okazją do podsumowania pracy w 2018 r. i wręczenia indywidualnych podziękowań osobom, które w największym stopniu zasłużyły się dla dobra gminy.

Zaproszenie wójta gminy Kaczory jak co roku  przyjęli: sołtysi, radni, prezesi klubów sportowych, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, proboszczowie miejscowych parafii, dyrektorzy placówek oświatowych, lokalni przedsiębiorcy, strażacy, kierownicy zakładów pracy, pracownicy samorządowi, posłowie RP, wykonawcy bieżących inwestycji oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z samorządem gminnym.

Podczas spotkania wójt gminy Brunon Wolski dziękował każdemu z osobna za wkład pracy wniesiony w rozwój gminy oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to dzięki wspólnej pracy wszystkich obecnych na spotkaniu i mieszkańców gminy, gmina Kaczory osiągnęła wysoki pułap rozwoju. Dokonując rocznego podsumowania, przypomniał najważniejsze zrealizowane inwestycje w kadencji 2014-2018. (…)

W części artystycznej rozbrzmiały szlagiery dwudziestolecia międzywojennego, zwariowane przeboje  lat 50-tych, 60-tych, 70-tych oraz niezapomniane hity polskiej estrady lat 80-tych i 90-tych. Wykonał je cieszący się uznaniem zespół wokalno-aktorski „Sonanto” z Warszawy. Koncert w wykonaniu tak utalentowanych wokalistów i instrumentalistów był fantastyczną muzyczną podróżą w czasie i zasłużenie został nagrodzony gromkimi brawami. Popis swoich talentów dały także gminne zespoły wokalno-instrumentalne, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach – zespół wokalny „Sonata” pod kierownictwem Jana Margowskiego i gminna orkiestra dęta pod batutą Zdzisława Nawrota.

Tekst/Foto.: GOK Kaczory

Udostępnij ten wpis