XV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

XV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI


PROTOKÓŁ

Z XV Gminnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Pięknie być człowiekiem”, który odbył się 21 listopada 2012 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

Jury w składzie:
– Zuzanna Przeworska  – przewodnicząca, poetka, dziennikarka, założycielka Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,
– Grażyna Bednarek – kierownik Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Gminy Szydłowo,
– Honorata Pilarz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach
po wysłuchaniu 53 recytatorów postanowiło nagrodzić:

w I kategorii wiekowej – ucz. klas I-III szkól podstawowych:
I miejsce – Jakub Gapiński – ucz. Kl. II SP Morzewo,
II miejsce – Krzysztofa Radka- ucz.  kl. III SP Rzadkowo,
III miejsce – Martyna Jaśniak – ucz. kl. II SP Dziembowo,
wyróżniono: Oktawię Młynarek – ucz. kl. I SP Dziembowo oraz Darię Kuchta – ucz. kl. II SP Kaczory,
nagrodę specjalną Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol otrzymał Jakub Gapiński.

II kategoria wiekowa – ucz. kl. IV-VI szkól podstawowych:
I miejsce – Zofia Boruta – ucz. kl. IV SP Morzewo,
I miejsce – Joanna Krawiec – ucz. kl. VI SP Kaczory,
II miejsce – Zuzanna Piosik – ucz. kl. V SP Kaczory,
III miejsce – Agata Boruta – ucz. kl. IV SP Kaczory,
wyróżniono: Zofię Borowczyk – ucz. kl. IV SP Kaczory oraz Martynę Barteczka – ucz. kl. IV SP Śmiłowo,
nagrodę specjalną Fundacji przyznano Weronice Szymańskiej – ucz kl. V SP Kaczory.

III kategoria wiekowa – uczniowie gimnazjum:
I miejsce – Anna Toporowska – ucz. kl. III C,
II miejsce – Karolina Suśniak – ucz. kl. II C,
III miejsce – Aleksandra Patynowska – ucz. kl. II B,
wyróżniono: Kingę Kozera – ucz kl. I D oraz Julię Piotrowską – ucz. kl. I,
nagrodę specjalną Fundacji przyznano Annie Toporowskiej.

 

fot.: Izabela Skwirowska

Udostępnij ten wpis