XVI GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

XVI GMINNY KONKURS RECYTATORSKI


PROTOKÓŁ
z XVI Gminnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Wędrówki słowem malowane”, który odbył się 27 listopada 2013 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

Jury w składzie:
– Zuzanna Przeworska  – przewodnicząca, poetka, dziennikarka, założycielka Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,
– Grażyna Bednarek – Dyrektor Centrum Upowszechniania Kultury w  Szydłowie,
– Honorata Pilarz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach

po wysłuchaniu 46 recytatorów postanowiło nagrodzić:

w I kategorii wiekowej – ucz. klas I-III szkól podstawowych:
I miejsce – Jakub Gapiński – ucz. Kl. III SP Morzewo,
II miejsce – Julia Szymańska– ucz.  kl. II SP Kaczory,
III miejsce – Kamil Kończak – ucz. kl. I SP Kaczory,

Wyróżniono: Wiktorię Piepiora – ucz. kl. I SP Dziembowo, Joannę Długaszewicz – ucz. kl. I SP Śmiłowo, Michała Kozłowskiego ucz. kl. II SP Kaczory oraz Darię Kuchta – ucz. kl. III SP Kaczory.
Nagrodę specjalną Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol otrzymał Jakub Gapiński.

 

w II kategorii wiekowej – ucz. kl. IV-VI szkól podstawowych:
I miejsce – Weronika Popowska – ucz. kl. V SP Morzewo,
I miejsce – Zuzanna Piosik – ucz. kl. VI SP Kaczory,
II miejsce – Helena Karolczak – ucz. kl. V SP Śmiłowo,
II miejsce – Klaudia Bogusławska – ucz. kl. VI SP Dziembowo,
III miejsce – Irmina Babicz – ucz. kl. VI SP Dziembowo,

Wyróżniono: Weronikę Skowrońską – ucz. kl. V SP Dziembowo oraz Joannę  Barteczka – ucz. kl. V SP Śmiłowo.
Nagrodę specjalną Fundacji przyznano Weronice Popowskiej – ucz kl. V SP Morzewo oraz Zuzannie Piosik – ucz. kl. VI SP Kaczory.

w III kategorii wiekowej – uczniowie gimnazjum:
wyróżniono: Martę Piosik – ucz kl. I, Kamilę Łukaszuk – ucz. kl. II oraz Karolinę Suśniak – ucz. kl. III.

 

Udostępnij ten wpis