XXIX SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

XXIX SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH


Dzięki widowiskom obrazującym staropolską obrzędowość mogliśmy obejrzeć ocalałe od zapomnienia najcenniejsze zjawiska kultury ludowej.  XXIX SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH odbywający się pod patronatem i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdego roku zachwyca i bawi mieszkańców wsi i okolic. Organizatorzy przeglądu : Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Pile, Urząd Gminy Kaczory, Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach przyczynili się nie tylko do wspaniałej atmosfery, przede wszystkim zabezpieczyli pomoc finansową na wszystkie zadania sejmiku.

W niedzielę 24 czerwca 2012r. na deskach Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentowały się grupy teatralne z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Na tegoroczny sejmik zakwalifikowano osiem zespołów.

W radzie artystycznej zasiadali: animator słowa, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie – Jan Zdziarski, znawca folkloru i teatrów obrzędowych Antoni Śledziewski, oraz Tomasz Kamiński – animator kultury pilskiej.

Sześć grup teatralnych goszczących na sejmiku przedstawiły dawne zwyczaje i obrzędy. Bogactwo tematyki podejmowane przez zespoły, wierne odtwarzanie i przypominanie współczesnemu widzowi autentycznych rekwizytów, stosownych zachowań, właściwych strojów corocznie zaskakuje poszukiwaniem zapomnianych zwyczajów, obrzędów i wierzeń.

Prezentacje rozpoczął Seniorski Teatr Obrzędowy „Pogodna Jesień” z Szamocina. Spektaklem pt. „Przygotowanie do wieczerzy wigilijnej” przeniósł widzów do starej polskiej chaty, ukazując zwyczaje związane z wilią.

Teatr Obrzędowy „Lubominianki” z Boniewa w spektaklu: ”Jak z chłopoka zrobić strażoka” zachowując gwarę przedstawił humorystyczny obrazek wsi na Kujawach.

Barwne, żywe widowisko pt.”Pośnik” zaprezentował zespół teatralny „Gościszowianie z Herodami” z Gościszowa. Ludowe przedstawienie bożonarodzeniowe pokazało walkę dobra ze złem.

Za sprawą „Teatru pod górką” z Mirosławca przenieśliśmy się do polskiej zagrody. Spektakl pt.”Kiszenie kapusty”, który powstał na podstawie przekazu poetki ludowej Adeli Filip, ukazał bogactwo zwyczajów wsi polskiej.

Młodzież zespołu „Dobri drechowie” z Załakowa popularyzująca kulturę kaszubską i język kaszubski wystąpiła w przedstawieniu „Buszny zajc” wg opowiadania Siergieja Michałkowa.

W krainę baśni za sprawą przedstawienia pt: ”Królewna Śnieżka na wesoło” (barwna, żywiołowa gra aktorska) przeniósł publiczność Zespół Teatralny „Babie lato” z Rusinowa.

Odmienną formę teatralną zaprezentowała Grupa Teatralna „Ciacha cha cha „ z Czaplinka w spektaklu „ I ciemno było w kurniku” – był drogą do rozumienia świata, odkrywania tajemnic życia.

W każdym przedstawieniu duże znaczenie odgrywała scenografia, światło, choreografia i muzyka grana na żywo.

Dzięki goszczącym teatrom mogliśmy kolejny raz przeżyć prawdziwą aktorską ucztę, złożoną w hołdzie naszej rodzimej, polskiej tradycji. Amatorskie zespoły zasługują na szczególną uwagę, aby ochronić i zachować dla przyszłych pokoleń to, co w kulturze ludowej najwartościowsze, a co stanowi ważny element kultury narodowej.

Sejmik zakończył komunikat Rady Artystycznej.

Decyzją członków komisji na ogólnopolski sejmik do Tarnogrodu zaproponowano dwa zespoły: Zespół Teatralny „Gościszowianie z Herodami” oraz Teatr Obrzędowy „Lubominianki”.

Przegląd zakończony został uroczystym wręczeniem przez przewodniczącego Rady Gminy Kaczory p. Stefana Kowala, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory p. Henryka Kalkę i przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu p. Kazimierza Załachowskiego podziękowań wszystkim zespołom za świetne przygotowanie i wręczeniem pamiątkowych upominków.

tekst: Krystyna Adamczyk
fot.: Izabela Skwirowska

Udostępnij ten wpis