XXVIII SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

XXVIII SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH


Barwne, żywe widowiska obrazujące staropolską obrzędowość zaprezentowali uczestnicy XXVIII SEJMIKU WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH. Impreza odbywająca się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy wsparciu finansowemu przez Sieć Telefonii Komórkowej „PLUS”, której organizatorami są: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Pile, Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach, każdego roku zachwyca i bawi mieszkańców wsi i okolic. W niedzielę 19 czerwca 2011r. na deskach Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentowały się grupy teatralne z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Na tegoroczny sejmik zakwalifikowano dziesięć zespołów.

W radzie artystycznej zasiadali: animator słowa, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie – Jan Zdziarski, znawca folkloru i teatrów obrzędowych Antoni Śledziewski, oraz Zbigniew Kowalski, etnograf .

Pięć grup teatralnych goszczących na sejmiku przedstawiło dawne zwyczaje, obrzędy.

Tradycja jest przekazaniem z pokolenia na pokolenie obyczajów, wierzeń itp.

W naszej zawirowanej historii była często silną konsolidacją z przeszłymi pokoleniami, a także wytwarzała głębokie przywiązanie wewnątrz grup społecznych. Dla Polaków tradycja pełniła bardzo ważną rolę. Będąc pod panowaniem obcych sił przez ponad 200 lat przemieniali tradycję w narzędzie podtrzymywania świadomości narodowej. Najbardziej do tradycji przywiązana była ludność wiejska. To grupa najmniej podatna na nowości.

Dzięki nim przetrwały obrzędy i są do tej pory w formie już tylko przedstawień przypominane. Ale ten żywy kontakt z obrzędowością polską stanowi o naszej świadomości historycznej i naszych korzeniach. Tradycja eksponowana nie tylko w obrzędach, mowie, tańcu, ale w strojach, tkaninie, dekoracji ściennej, dekoracji na przedmiotach użytku codziennego. Dany folklor jest znakiem rozpoznawczym, stanowi o odrębności grupy ludności. Tę odmienność i swoją tradycję przedstawił zespół teatralny „Klonowiaki” z Klonowa w spektaklu „Zima w gospodarstwie”– obrazek z życia dawnej wsi.

Grupa teatralna „Lubominianki” z Boniewa w spektaklu: ”Bójta się gajowego” zachowując gwarę odtworzyła obrzędy i zwyczaje na Kujawach .

Barwne, żywe widowisko zaprezentował zespół folklorystyczny „Smólnik’ ze Smólnika. Spektakl „Po obłożynach w karczmie” ukazujący stary kujawski obyczaj rozpoczynający żniwa, porwał swą dynamiką całą publiczność.

Zespół folklorystyczny „Dębowiacy” z Sompolna wystąpił przedstawiając zwyczaje związane z dożynkami.

Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina w spektaklu pt:”Śpiące Wojsko” ukazał drogę do wolności zachowując wierność języka kaszubskiego.

W tym samym języku dziecięcy zespół „Dobri drechowie” z Załakowa ukazał zwyczaje weselne panujące na Kaszubach w przedstawieniu pt: „ Kaszubskie wesele”.

Drugim zespołem dziecięcym w tegorocznych spotkaniach teatralnych był teatr „Beśmił”ze Śmiłowa, który wystąpił w spektaklu pt: ”Legenda o sielawowym królu”.

W krainę baśni za sprawą przedstawienia pt: ”Księżniczka na ziarnku grochu” / barwna, żywiołowa gra aktorska/ przeniósł publiczność Zespół Teatralny ze Skrzypkowa.

Odmienną formę teatralną zaprezentowały dwa zespoły: Teatr 44” z  Szamocina i Teatr „Trik” ze Świdwina. Zarówno spektakl pt: ”Maria i koty”/ Teatr 44/ jak i przedstawienie pt: ”Jak jest” / Teatr „Trik”/ były próbą zgłębienia tajemnic życia poprzez odwzorowywanie pewnych procesów ludzkiego bytowania.  Ich wypowiedź artystyczna, sugestywna, gdzie trzeba zmierzyć się z własnymi lękami, podejmowała najważniejsze problemy moralne.

Dzięki goszczącym teatrom mogliśmy powtórnie przeżyć prawdziwą aktorską ucztę, złożoną w hołdzie naszej rodzimej, polskiej tradycji. Tegoroczny sejmik to zetknięcie współczesności z tradycją. Pięć zespołów przedstawiło widowiska kultywujące dawną obrzędowość. Zwróciły uwagę na fakt jak cenne są nasze korzenie i jak ważne jest, abyśmy o nich nie zapomnieli. Druga część prezentacji obrazowała natomiast w nowe formy teatralne, widoczne w spektaklach poszukiwanie nowych środków wyrazu scenicznego.

Sejmik zakończył komunikat Rady Artystycznej .

Decyzją członków komisji na ogólnopolski sejmik do Tarnogrodu zaproponowano dwa zespoły: Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina oraz Zespół Folklorystyczny „Smólnik” ze Smólnika.

Impreza zakończona została uroczystym wręczeniem przez wójta Gminy Kaczory p.Brunona Wolskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Kaczory p. Stefana Kowala podziękowań  wszystkim zespołom za świetne przygotowanie i wręczeniem pamiątkowych upominków.

tekst: Krystyna Adamczyk
fot.: Izabela Skwirowska

Udostępnij ten wpis