XXX SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

XXX SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH


23 czerwca 2013r. odbył się po raz trzynasty w Kaczorach Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Jest kontynuacją sejmikowania w Świdwinie i Pile –a liczony łącznie z poprzednimi był 30-tym.  Wyjątkowość tej edycji skłania nas organizatorów do pewnych  refleksji.

Sejmik, który  jest spotkaniem najciekawszych wiejskich zespołów teatralnych, rekonstruujących na scenie stare ludowe tradycje i obyczaje prezentuje spektakle powstałe z potrzeby serca i potrzeby kultywowania  tradycji. Sejmik, powołany trzydzieści lat temu w okresie stanu wojennego, stał się poniekąd protestem przeciwko zalewającej kulturze konsumpcyjno-masowej. Prezentowane spektakle udowodniły jak ważna jest świadomość naszych korzeni i jak ważne jest by tego nie zatracić.  Dzięki widowiskom jakie na przestrzeni tych 13 lat mogliśmy obejrzeć /ponad 100 spektakli/ przeżyć mogliśmy prawdziwą aktorską ucztę, złożoną w hołdzie naszej rodzimej, polskiej tradycji. Amatorskie zespoły zasługują na szczególną uwagę, aby ochronić i zachować dla przyszłych pokoleń to, co w kulturze ludowej najwartościowsze, a co stanowi ważny element kultury narodowej.

Poprzez te wszystkie lata sejmikowania stworzyła się rodzinna, przyjazna atmosfera i zawsze z ogromną radością oczekiwana jest jego kolejna edycja.

W biuletynie podsumowującym XXIX Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej wydanym przez głównego organizatora sejmiku –Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej czytamy: „Sejmik odbył się  w Kaczorach po raz dwunasty. Jak zawsze przygotowany i przeprowadzony z gospodarską troską i starannością. Każdy zespół został obdarowany stosownym dyplomem, pięknym koszem kunsztownie wypieczonym z ciasta. Występom towarzyszyło duże zainteresowanie miejscowej publiczności. Atmosfera Sejmiku daleka była od rywalizacji, a pełna wzajemnej życzliwości i przyjacielskich gestów. Za to wszystko kierujemy serdeczne słowa podziękowania dla Dyrekcji i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gospodarzy Gminy Kaczory.”

Poza sejmikiem w Kaczorach obejmującym województwa Polski północno- zachodniej, w całej Polsce są jeszcze cztery: w Tarnogrodzie, w Stoczku Łukowskim, Bukowinie Tatrzańskiej i Ożarowie. Wszystkie wymienione „sejmiki” są przeglądami dwudniowymi, a nasz z powodu braku bazy noclegowej jest imprezą jednodniową /a szkoda/. Sprzyjałoby to tworzeniu trwalszych więzi, wymianie doświadczeń i  przede wszystkim nawiązywaniu kontaktów.

W tym roku XXX Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Kaczorach rozpoczął Seniorski Teatr Obrzędowy „Pogodna Jesień” z Szamocina /woj. wielkopolskie/ spektaklem: ”Helena u świętego Piotra”, przedstawił lekką finezyjną sztukę o charakterze wodewilu. Zespół Teatralny „Babie lato” z Rusinowa /woj. zachodnio-pomorskie/ zaprosił nas do wiejskiej świetlicy i na wspólne ”Jadą goście jadą czyli ludowe śpiewanie na Rusinowie”. Za sprawą Zespołu Folklorystycznego „Smólnik” ze Smólnika /woj. kujawsko -pomorskie/ przenieśliśmy się, dzięki przedstawieniu „Król pasterzy”, na kujawską wieś . Amatorski Kaszubski Teatr z Chojnic /woj. pomorskie/  spektaklem pt.: ”Niesama” wykonanym w języku kaszubskim rozbawił publiczność komedią z prorodzinnym wątkiem. W tym samym języku Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina /woj. pomorskie/ wystawił sztukę pt.: „Gwiózdka ze Gduńska”, dzięki której przeniósł nas w klimat kaszubskich zwyczajów związanych z wigilią. Teatr  Obrzędowy „Lubominianki” z Boniewa /woj. kujawsko-pomorskie/ w obrazku pełnym humoru przedstawił w gwarze kujawskiej spektakl pt.” Babka – szeptucha”. Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” z Baruchowa /woj. kujawsko-pomorskie/ ukazał w barwnym widowisku „Kiszenie kapusty” życie kujawskiej wsi. Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego /woj .wielkopolskie/ fragmentem „Wesela Bukówieckiego” z kapelą dudziarską i śpiewem zakończył tegoroczne prezentacje.

Komisja artystyczna w składzie: Jan Zdziarski, specjalista słowa, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Antoni Śledziewski, znawca folkloru i teatrów obrzędowych oraz Tomasz Kamiński, animator kultury pilskiej zdecydowała, że na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie reprezentować nasz sejmik będą dwa zespoły: Seniorski Teatr Obrzędowy „Pogodna Jesień” oraz Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego.
XXX Sejmik, któremu patronuje i wspiera finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwo Powiatowe w Pile, Urząd Gminy w Kaczorach zakończony został uroczystym wręczeniem przez przewodniczącego Rady Gminy Kaczory Stefana Kowala, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory Henryka Kalkę, oraz przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Kazimierza Załachowskiego podziękowań wszystkim zespołom. Wspólne  tradycyjne „Sto lat” odśpiewane przez wszystkich uczestników sejmikowania było zwieńczeniem okrągłej rocznicy Sejmiku w Kaczorach.
Imprezie towarzyszyła wystawa historii sejmiku, koncert zespołu „Sonata” oraz koncert orkiestry dętej.
Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas organizacyjnie i za to, że przyczynili się do stworzenia wspaniałej, ciepłej atmosfery.

tekst: Krystyna Adamczyk
fot.: Izabela Skwirowska

Udostępnij ten wpis