XXXIV SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

XXXIV SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH


 XXXIV SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH odbywający się pod patronatem i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdego roku zachwyca bogactwem form amatorskiej sztuki teatralnej. Organizatorzy przeglądu: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Powiat Pilski, Gmina Kaczory, Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach przyczynili się nie tylko do wspaniałej atmosfery, ale przede wszystkim zabezpieczyli pomoc finansową na wszystkie zadania sejmiku.
W niedzielę 11 czerwca 2017r. na scenie Domu Kultury w Śmiłowie zaprezentowały się grupy teatralne z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego. Na tegoroczny sejmik zakwalifikowano osiem zespołów.
W radzie artystycznej zasiadali: animator słowa, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie – Jan Zdziarski, folklorysta – Katarzyna Smyk oraz Krystyna Adamczyk – animator kultury .

Prezentacje rozpoczął Teatr „44” z Szamocina ze spektaklem pt. „Zapomniany diabeł” inspirowanym sztuką teatralną czeskiego prozaika i dramaturga Jana Drdy. Zespół Teatralny „Zacni” z Wysokiej w sztuce pt.” Zaraz się zacznie” pokazał gorączkowe przygotowania panny młodej i jej druhen do ślubu. Zespół Śpiewaczy „Chabry” z Wałcza żywiołowym  spektaklem: „Poprawiny czyli zabawy weselnej ciąg dalszy” zaprezentował zwyczaje panujące dawniej na poprawinach. Za sprawą sztuki: „Świat według Józefa Chełmowskiego” w wykonaniu Teatru Obrzędu Ludowego „Zaboracy” z Brus przenieśliśmy się  w świat kaszubskiego artysty. Spektakl pt. „Wieńcowe u dziedzica na Kujawach” w wykonaniu Klubu Seniora „Kujawy Bachorne Nowe” z Osięcin  traktował o obyczajach związanych z podziękowaniem za plony. Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego w sztuce „Bukowieckie gwiozdory” zobrazował zwyczaje związane z wigilią świąt Bożego Narodzenia. Teatr  Obrzędowy „Lubominianki” z Boniewa przedstawił humorystyczny obrazek z życia kujawskiej wsi w spektaklu „Franiu młynarczykiem”. Ostatnia prezentacja „Wykopki”  w wykonaniu Teatru Obrzędu „Witkowiacy” z Witkowa  to widowisko odtwarzające zwyczaje związane ze zbiorem ziemniaków.

Komisja artystyczna pogratulowała zespołom świetnego przygotowania jednocześnie dziękując za możliwość zdobycia nowych doświadczeń.
Przegląd zakończony został uroczystym wręczeniem wszystkim zespołom podziękowań i pamiątkowych upominków przez przewodniczącego Rady Gminy Kaczory p. Stefana Kowala, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory p. Henryka Kalkę oraz sołtys wsi Śmiłowo p. Teresę Strzelecką.

tekst/fot.: GOK Kaczory

Udostępnij ten wpis