DOŻYNKI GMINNE RÓWNOPOLE 2018

DOŻYNKI GMINNE RÓWNOPOLE 2018


Tego roku było barwnie i wesoło. W niedzielę, 26 sierpnia mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście bawili się w Równopolu na tegorocznym święcie plonów, które zorganizował Wójt Gminy Kaczory, sołtys oraz rada sołecka wsi Równopole. Pogoda dopisała!

Tegoroczne dożynki tradycyjnie rozpoczęła msza św. dziękczynna w kościele p.w. Matki Boskiej Anielskiej, celebrowana przez ks. Macieja Czerwińskiego, proboszcza miejscowej parafii, podczas której rolnicy podziękowali za tegoroczne owoce ziemi, wypraszając jednocześnie łaski na rok przyszły. Po zakończeniu ceremonii kościelnej z Rzadkowa do Równopola przemarszował orszak dożynkowy z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji z wieńcami, mieszkańców gminy i zaproszonych gości. Tradycyjny obrzęd dożynkowy rozpoczęto po dotarciu orszaku na miejscowe boisko. Uroczyście wniesiono piękne i barwne wieńce każdego sołectwa na plac. Zanim nastąpiło przekazanie chleba, upieczonego z tegorocznych zbóż, sołtys wsi Równopole Emilia Załachowska powitała przybyłych gości i podziękowała za poniesiony trud i pracę przy organizacji tegorocznych dożynek. Bochen chleba wójtowi Brunonowi Wolskiemu przekazali: starosta Paweł Wełnic i starościna Anna Fonferek. Włodarz gminy dziękował za ten wspaniały dar i obiecał podzielić chleb sprawiedliwie, tak by nikomu nie zabrakło. Do dzielenia chleba Wójt zaprosił sołtys wsi Równopole Emilię Załachowską, Przewodniczącego Rady Gminy Stefana Kowala oraz największego przedsiębiorcę w gminie, senatora Henryka Stokłosę. Oprawę muzyczną podczas całej części obrzędowej zapewniały tradycyjnie zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach, gminna orkiestra pod batutą Zdzisława Nawrota oraz zespół „Sonata”, kierowany przez Jana Margowskiego.

Część artystyczną uświetnił swoim występem zespół „LENA”. Wieczorem obecni goście bawili się przy akompaniamencie zespołu „SĄGORSI”.

Przyszli z dożynkowym bochnem chleba…

PAWEŁ WEŁNIC – starosta dożynek, 30 lat, urodzony w Szamocinie. Z wykształcenia mgr inżynier transportu drogowego. W 2015 roku przejął gospodarstwo po rodzicach – Katarzynie i Janie Wełnic. Obecnie gospodaruje na 41 hektarach ziemi. Prowadzi gospodarstwo nastawione głównie na produkcję warzyw i ziemniaków. Stara się nieustannie rozwijać i modernizować swoje gospodarstwo, w związku z tym kupił między innymi dwa nowe ciągniki. Skorzystał w roku 2015 z programu: „Ułatwienie startu młodym rolnikom”. Pomoc tę przeznaczył na zakup gruntów rolnych. Pan starosta poza pracą udziela się społecznie w Radzie Sołeckiej- współtworzy i wspiera wszelkie lokalne inicjatywy. Jest również członkiem Wlkp Izby Rolniczej. Każdą nadarzającą się okazję przeznacza na swoje hobby – wyjazdy w góry. Drugą jego pasją jest zdobywanie espace roomów, sam jest też współwłaścicielem jednego „Zamknięci na Prusa” w Chodzieży.

ANNA FONFEREK – starościna dożynek, lat 28, urodzona w Szamocinie. Z wykształcenia mgr ekonomii. Mężatka – mąż Adam pracuje zawodowo. Pani starościna wraz z Rodzicami gospodaruje na 47 ha ziemi własnej i 10 ha dzierżawionej. Specjalizacja nastawiona na hodowlę bydła opasowego i uprawę warzyw. Gospodarstwo w pełni zmodernizowane, ciągle udoskonalane poprzez zakup sprzętu rolniczego. W ostatnim okresie nabyto ciągnik i kosiarkę dyskową. Wykorzystane zostały możliwości pomocy z programu : „Ułatwienie startu młodym rolnikom”. Pani Anna jest szczęśliwą mamą dwójki pociech : czteroletniej Oliwii i dwuletniego Gracjana. Nie ma zbyt dużo czasu dla siebie, ale gdyby miała z pewnością przeznaczyłaby na podróże.

tekst: Klaudia Marciniak
fot.: Piotr Grzesiuk
GOK Kaczory

Udostępnij ten wpis