Nasze zespoły

Orkiestra im. Zdzisława Nawrota działająca przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kaczorach

Informacje o orkiestrze

Orkiestra Gminna w Kaczorach istnieje od 1998 roku. Stworzył ją od podstaw i prowadził przez ponad 20 lat pan Zdzisław Nawrot dawny kapelmistrz orkiestry wojsk lotniczych w Pile.
Orkiestra w swym dorobku artystycznym poszczycić się może ponad 1000 koncertów na rzecz społeczności lokalnej, ale nie tylko. Są ozdobą na wszystkich ważniejszych imprezach gminnych, powiatowych, regionalnych. Reprezentowali gminę Kaczory w przedsięwzięciach ogólnopolskich, m.in. w lutym 2001 roku orkiestra wzięła udział w koncercie finałowym programu TVP „Nasz człowiek na urzędzie”, gdzie zaistniała z wielkim powodzeniem. Redakcja programu
I TVP doceniając profesjonalizm orkiestry umożliwiła jej reklamę ogólnopolską.
W 2004 roku w lipcu mieli swój koncert na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji 85-lecia istnienia Policji.

Wykonują utwory orkiestrowe z udziałem solistów instrumentalistów a także wokalistów. Udowodnili, iż równie dobrze jak w repertuarze muzyki marszowej czują się w programie operetkowym, popularnych standardach muzyki rozrywkowej, w repertuarze biesiadnym a także religijnym. Są w stanie sprostać wszelkim oczekiwaniom. W 2020 roku dyrygentem został pan Romuald Wiza wieloletni muzyk orkiestry i kapelmistrz orkiestry w Wieluniu.

Z inicjatywy muzyków, dnia 23 czerwca w trakcie uroczystych obchodów 25-lecia działalności artystycznej zespołu, orkiestrze nadano im. Zdzisława Nawrota jej pierwszego i wieloletniego kapelmistrza.

Zespół Wokalny"Sonata"

Informacje o zespole:

 

Zespół wokalny „Sonata” powstał we wrześniu 2000 r. Założycielem i jednocześnie instruktorem wokalnym zespołu jest pan Jan Margowski. Swoimi występami uświetniają wszystkie ważniejsze uroczystości gminne, ale nigdy nie odmawiają zaproszeniom do koncertowania na tych najmniejszych, lokalnych imprezach.

Z powodzeniem promują naszą gminę, występując często poza jej granicami zarówno w Wielkopolsce jak i województwach ościennych. Członkowie zespołu bardzo się ze sobą zżyli. Cotygodniowe spotkania, to nie tylko próby i nauka śpiewu, ale także sympatyczne spotkania towarzyskie.

W 2023 roku do zespołu dołączyły 4 panie, mieszkanki naszej gminy, wzmacniając w ten sposób potencjał wokalny „Sonaty”.