PODSUMOWANIE ROKU 2016

PODSUMOWANIE ROKU 2016


W sobotę, 14 stycznia wójt gminy Kaczory Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal zaprosili obecnych i byłych działaczy z terenu gminy Kaczory do sali WDK w Śmiłowie na tradycyjne spotkanie noworoczne. Wspólne spotkanie było jak co roku okazją do podsumowania pracy w 2016 r. i wręczenia indywidualnych podziękowań osobom, które w największym stopniu zasłużyły się dla dobra gminy.

Zaproszenie wójta gminy Kaczory jak co roku przyjęli: sołtysi, radni, prezesi klubów sportowych, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, proboszczowie miejscowych parafii, dyrektorzy placówek oświatowych, lokalni przedsiębiorcy, strażacy, kierownicy zakładów pracy, pracownicy samorządowi, wykonawcy bieżących inwestycji oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z samorządem gminnym w zakresie bieżącej działalności. Wśród wielu znamienitych gości byli m.in. wicestarosta pilski Stefan Piechocki, kierownik Rejonu Gazowniczego w Pile Mirosław Borsukiewicz, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży Dariusz Bugajski oraz Henryk Stokłosa – radny powiatu, największy przedsiębiorca i pracodawca w gminie Kaczory.

Podczas spotkania wójt gminy Brunon Wolski dziękował każdemu z osobna za wkład pracy wniesiony w rozwój gminy oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to dzięki wspólnej pracy wszystkich obecnych na spotkaniu i mieszkańców gminy, Kaczory nie są przeciętną gminą, ale jedną z najlepszych gmin wiejskich w Wielkopolsce.

Kiedy w 2013 r. wybudowaliśmy pływalnię w Kaczorach, to myśleliśmy, że to koniec naszego inwestowania. Na ten czas zakończyliśmy wszystkie najważniejsze inwestycje, niezbędne do życia naszym mieszkańcom. Szybko przekonaliśmy się jednak, że trzeba inwestować dalej. Teraz realizujemy inwestycje dodatkowe, poprawiające komfort życia w gminie. Są to inwestycje, które mogą być zrealizowane, ale nie muszą – mówił podczas sobotniego spotkania wójt gminy.

Dokonując rocznego podsumowania wójt gminy Brunon Wolski podkreślił, że rok 2016 był bardzo owocny. Przy dobrej współpracy z sołtysami, radami sołeckimi i mieszkańcami gminy udało się zrealizować wiele inwestycji niemalże w każdej miejscowości gminy. Najważniejszymi zadaniami była rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Zakończenie ww. inwestycji zaplanowano na rok bieżący.

Jak co roku włodarz gminy wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Kowalem wyróżnili w sposób szczególny kilka osób. Indywidualne podziękowania otrzymali organizatorzy ubiegłorocznych dożynek gminnych: sołtys wsi Kaczory Henryk Witt, starostowie dożynek – Karina Bochyńska i Jan Radka oraz przewodnicząca KGW w Kaczorach Jolanta Jędrzejek Wyrazy uznania za zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjno-remontowe w Wiejskich Domach Kultury i na boiskach sportowych w Rzadkowie i Morzewie skierowano do sołtysów ww. miejscowości: Marioli Zielińskiej i Zenona Kina. Kolejne listy z podziękowaniami trafiły do rąk dyrektorów przedszkoli w Rzadkowie i Zelgniewie. Ryszardowi Stypule dziękowano za całokształt pracy wniesiony w kierowanie placówką opiekuńczo-wychowawczą w Rzadkowie, a Marzennie Malińskiej za wzorowe prowadzenie placówki w Zelgniewie i współpracę ze społecznością Zelgniewa w zakresie organizacji uroczystości środowiskowych dla mieszkańców wsi. Dorocie Kończak – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Śmiłowie gratulowano najlepszych wyników w gminie na egzaminie szóstoklasisty, które były jednymi z lepszych w powiecie i kraju. Doceniono także Jana Twardowskiego – prezesa jednostki OSP w Kaczorach – za wkład pracy wniesiony na rzecz jednostki OSP w Kaczorach i bieżącą działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Kaczory oraz Paulinę Banasik – inspektor ds. promocji gminy – za pracę na rzecz promocji gminy i budowy pozytywnego wizerunku gminy. Specjalne podziękowania za pracę społeczną w zakresie organizacji spotkań integracyjnych na rzecz mieszkańców Dziembówka i Dziembowa skierowano pod adresem przewodniczącej KGW w Dziembówku Bożeny Jaworskiej i byłej przewodniczącej KGW w Dziembowie Marii Bąkowskiej.

W gronie wyróżnionych osób znaleźli się również przedsiębiorcy: Przemysław Andryszak – prezes Zarządu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „Farmutil HS” S.A w Śmiłowie (za współpracę w działaniach na rzecz rozwoju sportu i poprawy warunków bytowych społeczności lokalnej oraz wsparcie przy organizacji wielu uroczystości gminnych), Zofia Dwulit – prezes Zarządu Laboratorium Usługowo – Badawczego „Biochemik” Sp. z o.o. w Śmiłowie oraz Tadeusz Stępniewski – właściciel Zakładu Produkcyjno – Handlowego w Morzewie (za wsparcie przy organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Kaczory).

W części artystycznej wystąpił zespół bydgoskich artystów „ARTE CON BRIO”, który zebrał gromkie brawa od licznie zgromadzonej publiczności. Popis swoich talentów dały także gminne zespoły muzyczne, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach.

tekst: Paulina Banasik
fot.: Izabela Skwirowska

 

Udostępnij ten wpis