PODSUMOWANIE ROKU 2019

PODSUMOWANIE ROKU 2019


Orkiestra dęta pod batutą nowego kapelmistrza Romualda Wizy rozpoczęła swym występem spotkanie noworoczne, które odbyło się dnia 7 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Na spotkanie wójt gminy Kaczory Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal zaprosili obecnych i byłych działaczy oraz przyjaciół gminy Kaczory, aby podsumować ubiegły 2019 rok.

Na zaproszenie odpowiedzieli, licznie przybywając: sołtysi, radni, prezesi klubów sportowych, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, proboszczowie miejscowych parafii, dyrektorzy placówek oświatowych, lokalni przedsiębiorcy, strażacy, kierownicy zakładów pracy, pracownicy samorządowi, wykonawcy bieżących inwestycji, posłowie RP oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z samorządem gminnym.

Wójt, Brunon Wolski w swoim noworocznym wystąpieniu podsumował miniony rok oraz przedstawił kolejne zamierzenia inwestycyjne. Jak co roku wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Kaczory Stefanem Kowale wręczył specjalne listy z podziękowaniami za współpracę. W tym roku towarzyszyli im posłowie na Sejm RP – Marcin Porzucek oraz Grzegorz Piechowiak. Podziękowania otrzymali mieszkańcy, którzy swoją pracą przyłożyli się do rozwoju gminy Kaczory, a zaczynali swoją działalność w czasach, gdy nie było łatwo działalność prowadzić. Podziękowania za osiągane efekty w prowadzonym gospodarstwie oraz umiejętność łączenia spraw zawodowych z wykonywaniem funkcji społecznych otrzymali: Zdzisław Cysarz – emerytowany rolnik oraz były sołtys wsi Zelgniewo i prezes OSP w Zelgniewie, Edward Nawrot – emerytowany rolnik z Brodnej oraz Marian Sioda – emerytowany rolnik ze Śmiłowa. Wyróżnienia za wkład w rozwój gminy podczas prowadzenia działalności gospodarczej otrzymali: Stanisław Stępniewski – właściciel Zakładu Wyrobów Porcelanowych, Ceramicznych i Szklanych w latach 1977-2012, Eugeniusz Nowak – właściciel Zakładu Dekarskiego w latach 1983-2005, Eugeniusz Kornaga – właściciel Zakładu Stolarskiego w latach 1965-1999 oraz Michał Zabel – właściciel Zakładu Betoniarskiego w latach 1967-1989.

Wśród wyróżnionych znaleźli się również: Alfons Nowak – były przewodniczący Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Pan Alfons od lat systematycznie uczestniczy w działalności gminy, wystawia poczet sztandarowy Związku, co podkreśla wagę danej uroczystości i podnosi jej znaczenie wśród mieszkańców. Tadeusz Piotrowski – działacz OSP Prawomyśl, który został wyróżniony za zaangażowanie na rzecz zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Kaczory.

Jak co roku podziękowania skierowano w stronę osób zaangażowanych w obchody ubiegłorocznego Święta Plonów. W związku z tym po odbiór wyróżnienia zaproszeni zostali: Dorota Hutek – sołtys wsi Rzadkowo, Anna Piosik – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rzadkowie oraz starostowie dożynek: Dorota Rzelek i Kazimierz Piosik.

Podczas piątkowej uroczystości wręczone zostały również nagrody uznaniowe za osiągnięcia w sporcie. W tym roku nagrody otrzymali: Adam Stodolski – judoka UKS Leśnik Kaczory oraz Remigiusz Olszewski – lekkoatleta z Kaczor.

Podczas części artystycznej wystąpiła Natalia Świerczyńska z programem artystycznym pt. „I love Sinatra”, która zmierzyła się z utworami Franka Sinatry i zaczarowała wieczór swym wykonaniem. Popis swoich talentów dały także gminne zespoły wokalne, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach – zespół wokalny „Sonata” oraz trenujące z panem Krzysztofem Jarochą – Alicja Górka, Julia Szymańska i Dominika Radka – młode talenty, które urozmaiciły ten wyjątkowy wieczór.

Tekst: Klaudia Gryczka
Foto: Piotr Grzesiuk

Udostępnij ten wpis