TEATRALNA UCZTA

TEATRALNA UCZTA


XXXII SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH odbywający się pod patronatem i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdego roku zachwyca i bawi mieszkańców wsi i okolic. Organizatorzy przeglądu: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Powiat Pilski, Urząd Gminy Kaczory, Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach przyczynili się nie tylko do wspaniałej atmosfery, przede wszystkim zabezpieczyli pomoc finansową na wszystkie zadania sejmiku.
W niedzielę 28 czerwca 2015r. na deskach Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentowały się grupy teatralne z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Na tegoroczny sejmik zakwalifikowano dziewięć zespołów.
W radzie artystycznej zasiadali: animator słowa, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie – Jan Zdziarski, folklorysta – Katarzyna Smyk oraz Krystyna Adamczyk – animator kultury .
Pięć grup teatralnych goszczących na sejmiku przedstawiło dawne zwyczaje i tradycje. Bogactwo tematyki podejmowane przez zespoły, wierne odtwarzanie i przypominanie współczesnemu widzowi autentycznych rekwizytów, stosownych zachowań, właściwych strojów corocznie zaskakuje poszukiwaniem zapomnianych zwyczajów, obrzędów i wierzeń.
Prezentacje rozpoczął Zespół Teatralny „Artgim” z Kaczor spektaklem pt. „Balladyna” inspirowanym dramatem Juliusza Słowackiego.

Seniorski Teatr „Pogodna Jesień „ z Szamocina przedstawił  obrazek obyczajowy  w sztuce pt.” Odwiedziny, czyli…” 

Teatr Obrzędu Ludowego „Zaboracy” z Brus żywiołowym  spektaklem: „Tuwim na stacji Brusy” zaprezentował wiersze Tuwima w języku kaszubskim.

Za sprawą sztuki: „Cierp ciało kiej ci się chciało” w wykonaniu „Zespołu obrzędowego „Witkowiacy” z Witkowa przenieśliśmy się do kujawskiej chaty i zwyczajów związanych z narodzinami.

Spektakl pt. „Zakończenie pirzoka na kujawach” za sprawą Zespołu Folklorystycznego „Śmiłowiónki” ze Śmiłowic ukazał bogactwo zwyczajów wsi kujawskiej związanych z darciem pierza.

Zespół Teatralny „Zbierańce”  z Gościcina  popularyzujący zwyczaje kaszubskie i język kaszubski wystąpił w przedstawieniu „Ścinanie kani”.

Dzięki Teatrowi Obrzędowemu „Lubominianki” z Boniewa  w sztuce „Najświętsza Panienko w Tobie nadzieja” przenieśliśmy się do izby kujawskiej i  matczynych rozterek.

Teatr „Pod Górką” z Mirosławca przedstawił w spektaklu „Darcie pierza” inną interpretację tego dawnego zwyczaju.

Ostatnia prezentacja „Purtelam”  w wykonaniu Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego  to widowisko odtwarzające dzień poprzedzający wesele.

W każdym przedstawieniu duże znaczenie odgrywała scenografia, światło, choreografia i muzyka grana na żywo.
Dzięki goszczącym teatrom mogliśmy kolejny raz przeżyć prawdziwą aktorską ucztę, złożoną w hołdzie naszej rodzimej, polskiej tradycji. Amatorskie zespoły zasługują na szczególną uwagę, aby ochronić i zachować dla przyszłych pokoleń to, co w kulturze ludowej najwartościowsze, a co stanowi ważny element kultury narodowej.
Sejmik zakończył komunikat Rady Artystycznej. Decyzją członków komisji na ogólnopolski sejmik do Tarnogrodu zaproponowano trzy zespoły: Zespół Teatralny „Zbierańce”, Teatr Obrzędowy „Lubominianki” oraz Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz.
Przegląd zakończony został uroczystym wręczeniem przez przewodniczącego Rady Gminy Kaczory p. Stefana Kowala, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory p. Henryka Kalkę  podziękowań wszystkim zespołom za świetne przygotowanie i wręczeniem pamiątkowych upominków.

tekst: Krystyna Adamczyk
fot.: Izabela Skwirowska

Udostępnij ten wpis