XIV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

XIV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI


16 listopada 2011 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbył się XIV Gminny Konkurs Recytatorski. Temat tegorocznego konkursu brzmiał „Pięknie być człowiekiem”. Do tego przesłania wszyscy uczestnicy podeszli bardzo ambitnie.

Różnorodny, bogaty repertuar zwracał uwagę na wartości artystyczne, a także na zawarte w nich treści moralne – postawy, zachowania, stosunek do człowieka, przyrody. Poprzez piękno słowa mówionego promował dorobek myśli ludzkiej. Tegoroczni recytatorzy ujęli komisję artystyczną nie tylko doborem utworów, ale przede wszystkim świetnym przygotowaniem. Wśród wybranych wierszy znalazły się wzruszające interpretacje utworów Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta,   Andrzeja Bursy, Edwarda Stachury, Ludwika Jerzego Kerna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ks. Jana Twardowskiego, ks. Romana Indrzejczyka.
Tegoroczny XIV konkurs przeszedł do historii jako jeden z piękniejszych spotkań z poezją.

I tak,   jury w składzie:

– Zuzanna Przeworska – przewodnicząca, założycielka Fundacji im. Agnieszki Bartol, poetka, dziennikarka,
– Teresa Ciężka-Szpera – Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej,
– Honorata Pilarz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach

po przesłuchaniu 43 uczestników wyłoniło następujących laureatów:

I kategoria wiekowa – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej:

I miejsce – Zosia Boruta – ucz. kl. III SP Morzewo,
II miejsce – Helenka Karolczak – ucz. kl. III SP Śmiłowo,
III miejsce – Dominik Jaworski – ucz. kl. I SP Dziembowo.
Wyróżniono Martynę Barteczka – ucz. kl. III SP Śmiłowo oraz Zosię Borowczyk – ucz. kl. III SP Kaczory.

Przyznano także Nagrodę Fundacji Literackiej im Agnieszki Bartol, którą otrzymała Zosia Boruta.

II kategoria wiekowa – uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej:

I miejsce – Marta Piosik – ucz. kl. V SP Kaczory,
II miejsce – Weronika Szymańska – ucz. kl. IV SP Kaczory,
III miejsce – Kamila Łukaszuk – ucz. kl. VI SP Śmiłowo.
Wyróżniono: Natalię Rogacką – ucz. kl. V SP Dziembowo, Zuzannę Piosik – ucz. kl. IV SP Kaczory oraz Katarzynę Toporowską – ucz. kl. V SP Śmiłowo.

Nagrodę Fundacji Literackiej otrzymała Weronika Szymańska.

III kategoria wiekowa – uczniowie Gimnazjum:

I miejsce – Roksana Odor – ucz. kl. III B,
II miejsce – Anna Toporowska –  ucz. kl. II C,
III miejsce – Weronika Łuczak – ucz. kl.II.
Wyróżniono Sandrę Pawłowską – ucz. kl. I B.

Konkurs zakończony został wręczeniem wszystkim laureatom nagród książkowych i pamiątkowych dyplomów. Spotkaniu z poezją towarzyszyła wystawa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kaczorach .

tekst: Krystyna Adamczyk
fot.: Honorata Pilarz

Udostępnij ten wpis